Skip to content Skip to footer

Rüzgar Türbin’in Üretim Değerleri Nasıl Hesaplanır?

Rüzgar türbinleri rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi üretmektedir. Fakat rüzgar enerjisinin tamamı elektrik enerjisine dönüştürelemez. Betz limitine göre bu limit %59,3’tür.

Rüzgar enerjisi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Emax: Rüzgar enerjisi (watt)

Cp:     Türbin verimi

ρ :           Hava yoğunluğu (kg/m³)

Ar:      Rotor alanı (m²)

Vi:       Rüzgar hızı (m/s)

Rectares Enerji

Uluslarararası standart atmoster şartlarında (deniz seviyesinde +15 C° sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında) havanın yoğunluğu 1,225 kg/m³’tür.

       2.5 m Rotor çapı ve 1.25 m rotor yarıçapına sahip Rectares 2200W rüzgar türbinini referans alacak olursak;

       Rotor alanı (Ar) = π x r² = 3.1415 x 1.25² = 4.908 m²

       Cp rüzgar türbini toplam verimi sabit bir değer değildir. Bu değer türbinin kanat ve elektronik sistemin verimiyle doğru orantılıdır. Örnek aldığımız Rectares 2200W rüzgar türbininin kanat verimi bilgisayar üzerinden yapılan akış analizleriyle hesaplanmış olup %37’tir. Alternatör ve diğer elektriksel kayıplar da göz önünde bulundurulduğunda Rectares 2200W rüzgar türbininin toplam verimi %34’tir. Bu noktada Cp değeri %34 alınacaktır.

        Vi rüzgar hızı megawatt boyutunda üretim yapan rüzgar türbinleri referans alınarak        13 m/s olarak belirlenmiştir. Formülasyona dikkat edersek bu değer 3 çarpan olarak etki etmektedir. Formülasyonda değerleri yerine koyacak olursak Rectares 2200W rüzgar türbini saatte:

Emax= 0.5 x 1.225 x 4.908 x 13 x 13 x 13 x 0.34 = 2245 watt elektrik üretmektedir.

Nasıl Hesaplandı?

Rectares Enerji teknik özelliklerinde verdiği üretim değerlerini, bilgisayar ortamında yapılan akış analizleri ve sahalarda yapılan gerçek değerler ile ispatlamıştır.

Leave a comment

Subscribe for the updates!

×

Merhaba!

Bir sorun mu var, cevabını almak için tıkla.

× Şimdi Fiyat Al!